u3c3新地址

u3c3新地址

升麻、牛膝并用,而又用附子者,欲其无经不达,使气血迅速以催生也。赤浊加白芍药。

然土气之所以能浓者,全赖火气之来生也;胃之能化水谷者,亦赖火气之能化也。治肺胀而嗽,或左或右不得眠,此痰挟瘀血碍气而病,宜用四物汤加桃仁、诃子、青皮、竹诃子五味子五倍子黄芩甘草各等分为末,炼蜜丸,噙化。

 眉批∶方为子已临门救急而设,若子未临门,血虚难产,宜服前送子丹,不可遽服此方。去栀子,再多服数剂不复发。

 治停水,怔忡,加槟榔、赤茯苓。安老汤中参增,熟地术归山药朋。

必须断欲始除根,再起色欲证难痊。此从治之法。

又能调顺阴阳,通利三焦。歌括∶妇人交合宫血流,恐有血枯精闭忧。

Leave a Reply